BTSSZ közgyűlés 2024.

BTSSZ  közgyűlés 2024.

Tisztelettel meghívjuk tagszervezeteink képviselőit a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2024. május 23-án (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődő  küldött közgyűlésére.

Éves rendes küldött közgyűlés helyszíne: 1053 Budapest, Curia u. 3. földszinti Kapcsos Lajosné tanácsterem.

Határozatképtelenség esetén a küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2024. május 23-án 17: 30 órai kezdettel azonos helyszínen tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott  éves rendes küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.
Felhívom a figyelmet, hogy mandátummal csak azok a tagszervezetek rendelkeznek, akik 2024. évre a BTSSZ szövetségi tagdíját befizették.
A küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagszervezetek küldöttein és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Napirendi pontok

 1. Kitüntetések átadása a „Négy évszak túrái” és a Tholt Albert kupát teljesítők díjazása
 2. Sportszakmai beszámoló a 2023. évről
 3. A BTSSZ 2023. évi közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
  Kiegészítő melléklet a 2023. évi pénzügyi beszámolóhoz
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése
 5. A 2024. évi költségvetés
 6. Részleges tisztújítás
 7. Egyebek

Megjelenésedre feltétlen számítunk!

BTSSZ  közgyűlés 2023.

Tisztelettel meghívjuk tagszervezeteink képviselőit a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2023. május 25-én (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődő  küldött közgyűlésére.

Éves rendes küldött közgyűlés helyszíne: 1053 Budapest, Curia u. 3. földszinti Kapcsos Lajosné tanácsterem.

Határozatképtelenség esetén a küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2023. május 25-én 17: 30 órai kezdettel azonos helyszínen tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott  éves rendes küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.
Felhívom a figyelmet, hogy mandátummal csak azok a tagszervezetek rendelkeznek, akik 2023. évre a BTSSZ szövetségi tagdíját befizették.
A küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagszervezetek küldöttein és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Napirendi pontok

 1. Kitüntetések átadása a „Négy évszak túrái” és a Tholt Albert kupát teljesítők díjazása
 2. Sportszakmai beszámoló a 2022. évről
 3. A BTSSZ 2022. évi közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
  Kiegészítő melléklet a 2022. évi pénzügyi beszámolóhoz
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése
 5. A 2023. évi költségvetés
 6. Részleges tisztújítás
 7. Egyebek

Megjelenésedre feltétlen számítunk!

BTSSZ Tisztújító közgyűlés 2022.

Tisztelettel meghívjuk tagszervezeteink képviselőit a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2022. május 26-án (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődő tisztújító küldött közgyűlésére. A részletes meghívó is megtekinthető!

A tisztújító küldött közgyűlés helyszíne: 1053 Budapest, Curia u. 3. földszinti Kapcsos Lajosné tanácsterem. Határozatképtelenség esetén a küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2022. május 30-án, azonos helyszínen 17:00 órai kezdettel tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott tisztújító küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok

 1. Sportszakmai beszámoló a 2021. évről
 2. A BTSSZ 2021. évi pénzügyi és közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
  Kiegészítő melléklet a BTSSZ  2021. évi pénzügyi beszámolóhoz
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése
 4. A 2022. évi költségvetés előterjesztése
 5. Kitüntetések átadása
 6. Tisztségviselők megválasztása
  7.         Egyebek

Felhívom a figyelmet, hogy mandátummal csak azok a tagszervezetek rendelkeznek, akik 2022. évre a BTSSZ szövetségi tagdíját befizették. A tisztújító küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagszervezetek küldöttein és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Megjelenésedre feltétlen számítunk!

BTSSZ  Közgyűlés 2021.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves rendes  közgyűlést a járványhelyzet miatt a tervezettnél későbbi időpontban   2021. június  24-én  csütörtökön 17 órakor  fogja megtartani.

Tisztelettel meghívom minden tagszervezetünk képviselőjét  a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2021. június 24-én (csütörtök) 17:00 órakor kezdődő küldött közgyűlésére. A részletes Közgyűlési meghívó megtekinthető!
Éves rendes küldött közgyűlés helyszíne:  1053 Budapest, Curia u. 3. földszinti Kapcsos Lajosné tanácsterem.
Határozatképtelenség esetén a küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2021. június 29-én 17: 00 órai kezdettel azonos helyszínen tartjuk.
A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott éves rendes küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes

Napirendi pontok:

1. A BTSSZ kitüntetések átadásán kívül átadásra kerül 30 év 30 túra; és a Tholt Albert kupát teljesítők díjazása.
2. BTSSZ 2020. évi sportszakmai beszámoló
3. A BTSSZ 2020. évi közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
4. A Felügyelő Bizottság jelentése
5. A  BTSSZ  2021. évi költségvetés tervezet előterjesztése

6. Egyebek

Kérem a Tisztelt Egyesületi és Szakosztályvezetőket, hogy nézzék át a mellékelt dokumentumokat és minél nagyobb számban vegyenek részt az ülésen, hogy a meghirdetett napon határozatképes legyen a közgyűlés!

BTSSZ  Közgyűlés 2020.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves rendes  közgyűlést  – a járványhelyzet miatt – 2020. szeptember 17-én csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben.

Napirendi pontok

 1. Sportszakmai beszámoló a 2019. évről
 2. A BTSSZ 2019. évi közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése
 4. 2020. évi költségvetés előterjesztése
 5. Kitüntetések átadása

BTSSZ  Közgyűlés 2019.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves rendes  közgyűlést teremhiány miatt megváltozott időpontban 2019.  május 20-án, hétfőn  17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben. A közgyűlés Meghívója is megtekinthető.

Határozatképtelenség esetén a küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2018. május 28-án, kedden azonos helyszínen 17:00 órai kezdettel tartjuk.

Napirendi pontok

 1. Sportszakmai beszámoló a 2018. évről
 2. A BTSSZ 2018. évi közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése
 4. 2019. évi költségvetés előterjesztése
 5. Kitüntetések átadása
A BTSSZ  2019. május 20-án megtartott határozatképes közgyűlése az előterjesztett  anyagokat egyhangúan elfogadta.

BTSSZ Közgyűlés 2018.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  a tisztújító közgyűlést 2018.  május 24-én, csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben. A részletes közgyűlési  meghívó is megtekinthető!
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal  2018. május 29-én  17 órakor a Bp. Cúria utca 3. szám alatt, a Földszinti Kapcsos Lajos  tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok

 1. Sportszakmai beszámoló a 2017. évről
 2. A BTSSZ 2017. évi közhasznúsági jelentése és annak mellékletei
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése
 4. 2018. évi költségvetés előterjesztése
Az előterjesztett napirendi pontokat a közgyűlés elfogadta!
 • Kitüntetések átadása
  2018.  évben kitüntetettek listája megtekinthető!
 • Tisztségviselők megválasztása: sikeresen lezajlott tisztújítás.

A BTSSZ 2018. évben megválasztott tisztségviselői!

A BTSSZ  2017. május 18-án megtartott határozott képes közgyűlése az előterjesztett  anyagokat egyhangúan elfogadta.

BTSSZ közgyűlés meghívó 2017.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves közgyűlést 2017.  május 18-án, csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben. A részletes közgyűlési  meghívó is megtekinthető!
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal egy hét múlva 2017. május 25-én  17:30-kor a Bp. Cúria utca 3. szám alatt, a Földszinti Kapcsos Lajos  tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok

 1. BTSSZ Sportszakmai beszámoló a 2016-os  évről
 2. A BTSSZ 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évről
 4. A 2017. évi költségvetés tervezet előterjesztése
 5. Kitüntetések átadás
 6. Egyebek

A Közgyűlési megbízó levél és a  Hozzászólási jelentkezési lap is letölthető!

Felhívjuk a figyelmet, hogy mandátummal csak azok a tagszervezetek rendelkeznek, akik 2016. évre a BTSSZ szövetségi tagdíját befizették. A többiek tanácskozási joggal vehetnek részt a küldöttgyűlés munkájában. Megjelenésedre feltétlen számítunk!

BTSSZ közgyűlés  2016.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves közgyűlést 2016.  május 19-én, csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal ugyanezen a napon és helyszínen 17:30-kor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok

 1. Sportszakmai beszámoló a 2015. évről
 2. A BTSSZ 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése
 4. A 2016. évi költségvetés előterjesztése
 5. BTSSZ Befektetési Szabályzatának előterjesztése
 6. Kitüntetések átadása
 7. Új elnökségi tag megválasztása
 8. Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy mandátummal csak azok a tagszervezetek rendelkeznek, akik 2016. évre a BTSSZ szövetségi tagdíját befizették. A többiek tanácskozási joggal vehetnek részt a küldöttgyűlés munkájában.

Amennyiben a közgyűlési anyagokat nyomtatott formában kéritek, előzetes jelzés után a BTSSZ irodában átvehettek 1-1 példányt.
Kérem, akadályoztatásod esetén feltétlenül gondoskodj helyettesről, mert a megismételt közgyűlést csak egy héttel később lehet megtartani.

Megjelenésedre feltétlen számítunk!

BTSSZ közgyűlés  2015

Budapesti Természetbarát Sportszövetség eseménynaptárban  május 14-én tervezett Közgyűlését technikai okokból 2015. május 26-án keddi napon17 órakor  tartja meg Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben.

Meghívó

Mandátumlista 2015.

BTSSZ 2014. évi Egyszerűsített  beszámolója és közhasznúsági melléklete

BTSSZ   2014.  évi sportszakmai beszámolója

Felügyelő Bizottság jelentése a BTSSZ 2014. évi gazdálkodásáról

Kitüntetések átadása

Költségvetés 2015.

Alapszabály módosítás 2015.

Megbízó levél körgyűlési küldötteknek

Hozzászólási jelentkezési lap

BTSSZ  rendkívüli közgyűlés 2014.

Májusi közgyűlésünkön elfogadott módosított alapszabályunkat a Fővárosi Törvényszék további módosításokra visszaküldte. Mivel szoros határidő van a rendezésre, a BTSSZ elnöksége rendkívüli közgyűlést hív össze október 30-ra. Az Elnökség  módosítási javaslatait az október 21-i elnökségi ülés után azonnal küldjük. A rendkívüli közgyűlés meghívója is megtekinthető!

A hiánypótlásul  tervezett egységes szerkezetbe foglalt  Alapszabály módosítás megtekinthető!

BTSSZ közgyűlési anyagok  2014

Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves közgyűlést 2014.  május 22-én, csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben.

Meghívó

Mandátumlista 2014.

BTSSZ 2013.  évi közhasznúsági jelentés és mérleg

 1. Adatlap
 2. Közhasznú jelentés előlap
 3. Mérleg oldalak
 4. Eredménykimutatás
 5. Támogatások felhasználása
 6. Tevékenységek bemutatása
 7. Közhasznú tevékenység
 8. Vagyon felhasználása
 9. Cél szerinti juttatások
 10. Tisztségviselők juttatása
 11. Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített közhasznúsági jelentés 2013.

BTSSZ   2013.  évi sportszakmai beszámolója

Ellenőrző Bizottság jelentése a BTSSZ 2013. évi gazdálkodásáról

Kitüntetések átadása

Költségvetés 2014.

Alapszabály módosítás 2014.

Tisztújitás

Megbízó levél körgyűlési küldötteknek

Az előterjesztett anyagokat a 2014. május 22-én megtartott közgyűlés elfogadta.

BTSSZ közgyűlési anyagok  2013

A  Budapesti Természetbarát Sortszövetség  az  éves közgyűlést 2013.  május 9-én, csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben.

Meghívó

Mandátumlista 2013

BTSSZ 2012.  évi közhasznúsági jelentés és mérleg

 1. Adatlap
 2. Fedőlap
 3. Mérleg oldalak
 4. Eredménykimutatás
 5. Támogatások felhasználása
 6. Tevékenységek bemutatása
 7. Közhasznú tevékenység
 8. Vagyon felhasználása
 9. Cél szerinti juttatások
 10. Tisztségviselők juttatása
 11. Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített közhasznúsági jelentés 2012.

BTSSZ   2012.  évi sportszakmai beszámolója

Ellenőrző Bizottság jelentése a BTSSZ 2012. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2013.

A napirendi pontokat a 2013. május 9-én elfogadta.

A közgyűlésen  a törvények változása miatt az Elnökség  alapszabály módosítástett terjeszt elő.

A közgyűlés az előterjesztett anyagot több helyen módosította.

Közgyűlés részéről elfogadott  módosított Alapszabály egységes szerkezetébe foglalva megtekinthetők!

BTSSZ közgyűlési anyagok  2012

A  Budapesti Természetbarát Sportszövetség  az éves közgyűlést 2012.  május 17-én, csütörtökön 17 órakor tartja Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben.

Meghívó

Mandátum lista  2012.

BTSSZ 2011.  évi közhasznúsági jelentés és mérleg

Egyszerűsített közhasznúsági jelentés 2011.

BTSSZ   2011.  évi sportszakmai beszámolója

Ellenőrző Bizottság jelentése a BTSSZ 2011. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2012.

Az előterjesztett anyagokat a 2012. május 17-én megtartott közgyűlés elfogadta

Választás

2011-ben elhunyt az Ellenőrző Bizottság  vezetője Quit András.

A közgyűlés az Ellenőrző Bizottság vezetőjének Kovács Tamást választotta meg


BTSSZ közgyűlés 2011-2

A május 19-i közgyűlési döntésünknek megfelelően értesítünk minden tagszervezetünket, hogy 2011. június 23-án 17 órakor  Budapesten a Curia utca 3. szám alatt a  Földszinti  Kapcsos Lajos teremben új   közgyűlés tartunk amelynek  meghívóját a napirendi pontokkal együtt  lehet megtekinteni.

Várjuk a tagszervezetek képviselőit!

Közgyűlési anyagok 2011.

Budapesti Természetbarát Sportszövetség a korábban  meghirdetett 2011. május 12. helyett technikai  okokból
2011. május 19-én 17:00 órai kezdettel
tartja évi  közgyűlését a szövetség székházában (1053 Budapest, Curia u. 3. földszinti nagy tanácsterem), amelyre meghívjuk minden tagszervezetünk képviselőjét és minden érdeklődőt.

Meghívó

Mandátum lista  2011.

BTSSZ 2010.  évi közhasznúsági jelentés és mérleg

Egyszerűsített közhasznúsági jelentés 2010.

BTSSZ   2010.  évi sportszakmai beszámolója

Számvizsgáló Bizottság jelentése a BTSSZ 2010. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2011.

Javaslatok az Alapszabály módosítására 2011.

Az előterjesztett anyagokat a 2011. május 19-én megtartott közgyűlés elfogadta.

Közgyűlési anyagok 2010.

Meghívó

Mandátum lista  2010.

BTSSZ 2009.  évi közhasznúsági jelentés és mérleg

Egyszerűsitett közhasznúsági jelentés 2009.

BTSSZ  Elnökség 2006-2009.  évi sportszakmai beszámolója

Számvizsgáló Bizottság jelentése a BTSSZ 2009. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2010.

Javaslatok az Alapszabály módosítására

Az előterjesztett anyagokat a 2010. május 6-án megtartott közgyűlés elfogadta.

Közgyűlési anyagok 2009

Meghívó

Mandátum lista  2009

A BTSSZ 2008. közhasznúsági jelentés és mérleg

Egyszerűsitett közhasznú jelentés

BTSSZ 2008. évi sportszakmai beszámolója

Számvizsgáló Bizottság jelentése a BTSSZ 2008. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2009.

Az előterjesztett anyagokat a 2009. május 7-én megtartott közgyűlés elfogadta.

Közgyűlési anyagok 2008.

Meghívó

2008 évi. Mandátum lista

A BTSSZ 2007. közhasznúsági jelentés és mérleg

Egyszerűsitett közhasznú jelentés

BTSSZ 2007. évi sportszakmai beszámolója

Számvizsgáló Bizottság jelentése a BTSSZ 2007. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2008.

Az előterjesztett anyagokat a 2008. április 24-én megtartott közgyűlés elfogadta.

Közgyűlési anyagok 2007.

Meghívó

2007. évi  Mandátum lista

A BTSSZ 2006. évi  közhasznúsági jelentés

BTSSZ 2006. évi sportszakmai beszámolója

Számvizsgáló Bizottság jelentése a BTSSZ 2006. évi gazdálkodásáról

Költségvetés 2007.

Az előterjesztett anyagokat a 2007. április 26-án megtartott közgyűlés elfogadta.